LOADING...

EKOLOGIA

Wszystkie produkty Coswick są wytwarzane z naturalnego drewna. Materiały stosowane w procesie produkcyjnym dobierane są w oparciu o rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa ekologicznego. Gotowe produkty są regularnie testowane pod kątem zawartości formaldehydu.

Zgodnie z normą europejską EN14342 emisje formaldehydu z posadzki Coswick odpowiadają klasie E1. Cała gama produktów Coswick spełnia wymagania NAUF i ULEF, zgodnie z amerykańskim standardem CARB ASTM. Oznacza to, że poziom emisji substancji lotnych z podłogi Coswick jest podobny do poziomu naturalnego drewna.

Drewno wykorzystywane do produkcji podłóg jest wycinane za pomocą czystych metod i praktyk przyjaznych dla środowiska, które nie prowadzą do redukcji w lasach dębowych i jesionowych. Coswick ściśle współpracuje z lokalnymi zakładami leśnymi, organizacjami i instytucjami w celu ochrony i utrzymania środowiska i rezerwatów leśnych.

Produkty Coswick posiadają certyfikat FSC łańcucha dostaw produktów drzewnych, który potwierdza, że wszystkie produkty drzewne produkowane przez Coswick pochodzą z leśnictw zaangażowanych w ekologiczne i odpowiedzialne pozyskiwanie drewna.

100% odpadów produkcyjnych, takich jak trociny lub zrębki, sa poddawane recyklingowi, spalanych w kotłach do ogrzewania pieców suszarniczych lub prasowanych w brykiety drzewne, które są szeroko stosowane jako paliwo do ogrzewania domu.